Cách di chuyển giữa hai dây móc khóa trong gnome-keyring


Câu trả lời:


2

Sau khi nói chuyện với nhà phát triển khóa gnome trên đỉnh máy tính để bàn cuối cùng - GUI / dòng lệnh không thể thực hiện được (cần phải lập trình nó).

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.