Điều hướng qua một đống vị trí trong vim?


8

Nhập ``vào vị trí X sẽ đưa bạn trở lại vị trí được truy cập cuối cùng trong tệp văn bản. Đánh nó một lần nữa đưa bạn trở lại X

Việc chuyển đổi này tương tự như để Ctrl+6mở tập tin đã mở cuối cùng.

Nhưng làm thế nào để tôi có thể nhảy một vài cấp độ của vị trí lùi (và sau đó chuyển tiếp)?

Tôi có nghĩa là một cái gì đó giống như Ctrl+]Ctrl+Ttính năng để điều hướng thông qua chồng các thẻ truy cập.

Câu trả lời:


7

Khi ở chế độ lệnh CtrlOCtrlInhảy qua một đống vị trí mà bạn đã truy cập.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.