Bất kỳ rủi ro nghiêm trọng nào nếu Mint 17 nghĩ rằng đó là Ubuntu?


7

Chạy Mint 17, chỉ chạy apt-get upgradelần đầu tiên sau một thời gian, với 350 MB tải xuống. Nó dừng lại giữa chừng để nói với tôi /etc/issuekhông phải là phiên bản bảo trì gói. Ditto cho issue.netlsb-release, nơi khác biệt trông giống như:

-DISTRIB_ID=LinuxMint
-DISTRIB_RELEASE=17
-DISTRIB_CODENAME=qiana
-DISTRIB_DESCRIPTION="Linux Mint 17 Qiana"
+DISTRIB_ID=Ubuntu
+DISTRIB_RELEASE=14.04
+DISTRIB_CODENAME=trusty
+DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.2 LTS"

OK, tôi đã nói "không" với mỗi một trong ba bản cập nhật tệp đó (tức là giữ nó dưới dạng Mint). Bây giờ tôi chỉ tự hỏi nếu đây là một triệu chứng của một vấn đề nghiêm trọng hơn? Có apt-getthể bị hỏng? Có một số kiểm tra đơn giản tôi có thể làm để nói với bản thân mình mọi thứ đều ổn chứ? Google, cho đến nay, nói với tôi rằng không ai khác có vấn đề này, điều này có vẻ lạ nếu đó là một mớ hỗn độn trong bao bì Mint.

Xin lỗi, đó là một chút của một câu hỏi mơ mộng. Tôi đoán nó sôi sùng sục xuống: Có ổn không khi nhún vai và không nghĩ gì về ba tập tin đó?


CẬP NHẬT

Đây là đầu ra của apt-cache policy base-files:

base-files:
 Installed: 7.2ubuntu5.2
 Candidate: 7.2ubuntu5.2
 Version table:
 *** 7.2ubuntu5.2 0
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   7.2ubuntu5 0
    500 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main amd64 Packages
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main amd64 Packages

Tuy nhiên, vẫn còn một số gói bạc hà, đây là apt-cache policy | grep -i mint:

 700 http://extra.linuxmint.com/ qiana/main i386 Packages
   release v=17,o=linuxmint,a=qiana,n=qiana,l=linuxmint,c=main
   origin extra.linuxmint.com
 700 http://extra.linuxmint.com/ qiana/main amd64 Packages
   release v=17,o=linuxmint,a=qiana,n=qiana,l=linuxmint,c=main
   origin extra.linuxmint.com
 700 http://packages.linuxmint.com/ qiana/import i386 Packages
   release v=17,o=linuxmint,a=qiana,n=qiana,l=linuxmint,c=import
   origin packages.linuxmint.com
 700 http://packages.linuxmint.com/ qiana/upstream i386 Packages
   release v=17,o=linuxmint,a=qiana,n=qiana,l=linuxmint,c=upstream
   origin packages.linuxmint.com
 700 http://packages.linuxmint.com/ qiana/main i386 Packages
   release v=17,o=linuxmint,a=qiana,n=qiana,l=linuxmint,c=main
   origin packages.linuxmint.com
 700 http://packages.linuxmint.com/ qiana/import amd64 Packages
   release v=17,o=linuxmint,a=qiana,n=qiana,l=linuxmint,c=import
   origin packages.linuxmint.com
 700 http://packages.linuxmint.com/ qiana/upstream amd64 Packages
   release v=17,o=linuxmint,a=qiana,n=qiana,l=linuxmint,c=upstream
   origin packages.linuxmint.com
 700 http://packages.linuxmint.com/ qiana/main amd64 Packages
   release v=17,o=linuxmint,a=qiana,n=qiana,l=linuxmint,c=main
   origin packages.linuxmint.com

Câu trả lời:


7

Từ những gì tôi đã thu thập được từ kho của Mint, Mint 17 (Qiana) dựa trên Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr) và thay vì tự lưu trữ mọi thứ, Mint dựa vào kho của Ubuntu để cung cấp tất cả các gói chưa được sửa đổi bởi Cây bạc hà. Điều này bao gồm base-files, trong đó có /etc/issuevv.; Dường như Mint cài đặt phiên bản Ubuntu của gói, sau đó ghi đè lên các tệp bị ảnh hưởng bằng các phiên bản của chính nó mà không sử dụng gói.

Bây giờ Ubuntu đã cập nhật base-filescho 14.04.2 và vì Mint sử dụng kho Ubuntu, bản cập nhật đó được chọn bởi các cài đặt Mint. Và kể từ đó /etc/issuevà đã được sửa đổi mà không thông qua hệ thống đóng gói, người ta dpkgcho rằng người dùng đã thay đổi một cái gì đó và hỏi trước khi ghi đè lên các tập tin.

Vì vậy, để trả lời câu hỏi của bạn, như Anthon nói rằng nó đủ an toàn, nếu không may một chút (Mint thực sự nên có phiên bản riêng của nó base-files). Bạn có thể giữ các phiên bản Mint hoặc sử dụng các phiên bản Ubuntu; hậu quả duy nhất trong trường hợp sau là phần mềm cần xác định phân phối mà nó đang chạy sẽ tìm Ubuntu chứ không phải Mint, nhưng Mint đủ tương tự với Ubuntu để không có tác động thực sự.3

Tôi đã nhận được những tin nhắn này vài lần trong 6-7 tháng qua và luôn chọn "Không" cho chúng, mà không gặp vấn đề gì.

Tập /etc/issuetin chỉ được sử dụng trong tin nhắn đăng nhập và / hoặc tin nhắn trong ngày, nếu không, và không để lấy bất kỳ cài đặt nào khác trên hệ thống.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.