x2go với nhiều màn hình từ xa


9

Tôi đang dùng thử x2go trên Arch Linux (cục bộ và từ xa) với môi trường máy tính để bàn Cinnamon để có quyền truy cập từ xa vào phiên cục bộ của máy chủ của tôi qua SSH.

Vấn đề của tôi là máy chủ cục bộ có 2 màn hình vật lý và x2go sẽ cho tôi một cửa sổ rộng gấp đôi thay vì 2 cửa sổ hoặc cho phép tôi chọn màn hình nào tôi muốn chuyển tiếp. Có cách nào để chia cái này thành 2 cửa sổ không, hay chỉ lấy 1 trong hai cửa sổ mỗi phiên?


Tài liệu đã cung cấp bất kỳ giá trị? wiki.x2go.org/doku.php/doc:usage:multi-display
igiannak

Câu trả lời:


1

Trong Tùy chọn phiên x2go, bạn sẽ thấy tùy chọn Hiển thị để "Sử dụng toàn bộ màn hình" và khả năng chọn màn hình duy nhất để phát.

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.