Những tập tin nào tôi nên sao chép từ Windows vào Wine?


7

Theo như tôi hiểu thì thời gian chạy của Wine sẽ tốt hơn nếu một số thư viện được sao chép từ MS Windows, nhưng một số thư viện hệ thống Windows thực sự không được sử dụng với Wine (một số thậm chí có thể khiến nó ngừng hoạt động và nhiều người chỉ đơn giản là vô dụng).

Vậy những tập tin nào có ý nghĩa và an toàn để sao chép từ MS Windows vào hệ thống Wine?

Tôi sở hữu một bản sao Windows XP hợp pháp (nhưng thích sử dụng GNU / Linux) và chạy Wine 1.3.8 trên Ubuntu 10.10.


1
Cho mục đích gì? Nói cách khác, bạn đang cố gắng chạy gì trong Wine?
ephemient

Câu trả lời:


4

Bạn nên sử dụng winetricks để cài đặt các tệp thay vào đó, một số tệp cần thay đổi cụ thể đối với đăng ký rượu vang winetricksxử lý.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.