Gợi ý cho một máy khách IRC dòng lệnh hỗ trợ tải xuống?


7

Đã được một lúc kể từ khi tôi sử dụng IRC và lần cuối cùng tôi làm là trên một hệ thống cửa sổ có mIRC. Tôi quan tâm đến việc tìm kiếm một ứng dụng khách dòng lệnh hỗ trợ tải xuống và một số mức độ tự động hóa cho các tải xuống đó. Bất kỳ đề xuất?

Câu trả lời:


10

Đối với IRC dòng lệnh, cái phổ biến nhất hoặc thường được sử dụng có lẽ là irssi . Nó rất mạnh mẽ, rất linh hoạt, có khả năng mở rộng cao với các kịch bản và chủ đề bố cục, được ghi chép rất tốt và có một cộng đồng người dùng và người hỗ trợ tốt.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.