Đặt thẻ âm thanh mặc định trong Pulse Audio


7

Tôi có hai soundcard trên hệ thống của mình và pulseaudio luôn chọn sai. Làm cách nào để thiết lập soundcard mặc định trong tùy chọn âm thanh xung?

Câu trả lời:


5

Cài đặt pavucontrol và trên tab Thiết bị đầu ra , chuyển nút "Kiểm tra" bên cạnh khóa nhỏ, trên thiết bị bạn muốn đánh dấu là mặc định. Tương tự cho các thiết bị đầu vào.

nhập mô tả hình ảnh ở đây


Bạn cũng phải chuyển đến tab Cấu hìnhtắt các thẻ khác . Cụ thể, HDMI thường bao gồm một thẻ video (dưới dạng âm thanh) và CODEC chính. Cả hai đều là thẻ ALSA và hầu hết các lời khuyên (như AskUb Ubuntu được tham chiếu trong câu trả lời khác) không cho bạn biết cách thay đổi thẻ.
tiếng ồn vô nghĩa

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.